albНазад     Në Karposh u mbollen 30 pemëShërbimet komunale në komunën e Karposhit filluan me mjelljen e 30 pemëve të gjelbërt dimrore me cilësi të lartë në lagjet Kozle dh Karposh 3. Vetëqeverisja lokale vazhdon me kontunitet rritje të vazhdueshme të gjelbërimit, pasi paraprakisht ishin mbjellur edhe 50 pemë në disa lagje tjera. -Në ditën botërore të ambientit jetësor, përkujtojmë se lufta për mbrojtjen e rrethinës është përditëshme. Në vitin e kaluar, komuna Karposh po punon në rritjen e fondit të gjelbërimit, ngritjen e sipërfaqeve të reja me barrë, vendosjen e sistemit për ujitjen dhe krijimin e parqeve të vogla nëpër lagje. Nga Komuna thonë se kjo periudhë parashikojnë ngritjen e sipërfaqëve të reja me barrë në mjediset urbane “Vllado Talevski” dhe Taftalixhe2. Një pjesë e sipërfaqëve publike do të mbille barrë të rri, mbjellje të bukura, ndërsa do të vendosen edhe sistem për ruajten e gjelbërimin në tërësi. I ftojmë të gjithë qytetarët në sjelljen e përgjegjëshme dhe mbrojen e ambientit jetësor. Të gjithë jemi të përgjegjëshëm për Karposh të pastër dhe të gjelbërt.

122 посети
6/7/2021

alb                      од 12/5/2020 посетена 28662 пати