NJOFTIM

 
 
 

Promovimi i librit “Me dashuri për Maqedoninë”, të shkrimtares Judita Rej Hudeçek nga Republika e Kroacisë, në organizim të Agjencisë së Emigracionit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Znj.

Judita Rej Hudeçek është lindur në Kroaci, shkollen e mesme e ka mbaruar në Bosnjë e Hercegovinës, ndërsa ...▼

352 посети
6/24/2021
Ministria e Punëve të Brendshme informon se pasaportat e qytetarëve, të cilat vlefshmëria i kalon pas 31 korrikut 2020, do vazhdon vlefshmëri deri më 31 dhjetor 2021. - Në pajtim me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin për dokumentet te udhëtimit të shtetasve të Republikës së Maqedonisë së Veriut e publikuar në " Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 122/2021, më ...▼
251 посети
6/16/2021

 Тë nderuar mërgimtarë!


Agjencia për Emigracion organizon mësimin e gjuhës shqipe në distancë, përmes njërës nga platformat më të njohura në internet.


Mësimin do të udhëheq profesor i diplomuar dhe në të njejtën kohë do t'i organizon nivelin fillestar dhe përparimtar, në pajtim
...▼

293 посети
3/4/2021