АвстралијаНазадМакедонскиот јазик вклучен на Education Perfect во Австралијалинк

Ирена Павловска, просветен работник и координатор на изготвувањето на наставните материјали за изучување на македонскиот јазик на 'Education Perfect' вели дека онлајн платформата дава можност за диференцијална настава, индивидуален пристап кон секој ученик и давање задачи соодветни на неговото ниво на познавање на јазикот.

440 посети
5/7/2021123 movies
google maps embed iframe generator