Иселенички организацииНазад     


Контакт адресиАгенцијата за иселеништво се наоѓа во простории на адреса:

ул.Македонија бр. 19,
1000 Скопје

тел: + 389 2 3228 212
факс: + 389 2 3118 539
e-mail info@minisel.gov.mk


embed a google map
98 посети
1/26/2021

Иселенички организации           1000 Скопје        i   од 12/5/2020 посетена 132869 пати