АвстралијаНазадMacedonian Ethnic School '' 11 Oktomvri” - YagoonaУчиме македонски јазик на интересен начин, играме и се дружиме ! Радост во нашето македонско училиште ! Дојдете и донесете ги вашите деца и внуци да бидат дел од нашето училиште. Уписите за второто полугодие почнуваат денес. Дадете им шанса на вашите деца да бидат МАКЕДОНЦИ кои зборуваат МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ! Ве очекуваме 714 посети
6/10/2021123 movies
google maps embed iframe generator