Кошничка

Имате 1 информации во вашата кошничка за печатење


Согласно препораките од Министерството за здравство, Светската организација и Владата на Република Северна Македонија и дописот од Министерството за култура за одложување на сите јавни манифестации и јавни собири до 6 март поради превенција од ширење на Корона вирусот, Домот на културата „Македонија“- Гевгелија ја одложува Поетско-музичката вечер „За тебе љубов моја“ која требаше да се одржи на 4.3.2020 година. Согласно препораките од Министерството за здравство, Светската организација и Владата на Република Северна Македонија и дописот од Министерството за култура за одложување на сите јавни манифестации и јавни собири до 6 март поради превенција од ширење на Корона вирусот, Домот на културата „Македонија“- Гевгелија ја одложува Поетско-музичката вечер „За тебе љубов моја“ 

 

Дата: 3/8/2021