ЕвропаНазадСвечено доделување на сведителства на учениците од дополнителна настава по македонски јазик во Република СловенијаПо повод завршувањето на учебната 2020/21 година, на учениците кои ја посетуваа дополнителната настава на македонски јазик во Нова Горица и Ајдовшчина , амбасадорката Сузана Зеленковска им додели потврда и училишен прибор. Настанот беше организиран од Сојузот на македонските културни друштва во РСловенија и МКД ,,Охридски бисери" од Нова Горица. На останатите ученици ќе им се доделат во училиштата. На сите ученици им посакувам среќен и весел летен распуст. Агенцијата за иселеништво им честита на сите ученици во дијаспората, успешно завршување на учебната 2020/2021 година! Весело и среќно лето 757 посети
6/21/2021123 movies
google maps embed iframe generator