Вести од нашите
родни краевиНазадОпштина Тетово добива средства во вредност 42.6 милиони денари за изградба на булеварот Благоја ТоскаСредствата се обезбедени со одлука на владата на РСМ, преку прераспределба на буџетот предвиден за изградба на штипскиот аеродром од страна на операторот ТАВ. Да се потсетиме дека општина Тетово, откако ги регистрираше имотите долж трасата на булеварот, истотака изврши и нивна експропријација. Со потпишувањето на договорот за реализација на градежните работи, многу бргу ќе започне уривањето на зградите и изградбата на булеварот Благоја Тоска. 1084 посети
6/21/2021123 movies
google maps embed iframe generator