Ви овозможуваме да имате своја web странаНазад24 Мај денот на сесловенските просветители Св.Кирил и Методиј.Агенцијата за иселеништво Ви го честита Денот на сесловенските просветители Св.Кирил и Методиј Историски и културолошки значајното дело на словенските просветители претставува огромен цивилизациски придонес за сите народи кои ги негуваат словенските традиционални и културни карактеристики. Поставувањето на темелите на писменоста на словенските народи е само дел од придобивките со кои нè задолжија сесловенските браќа Кирил и Методиј. Нивната благородна мисија денес обединува многу народи, кои преку писменоста како едно од основните обележја, вложуваат во промоцијата на сопствената историја, култура и традиција. Ова е значаен ден на кој се потсетуваме на вредностите на големите просветители на нивната посветеност, на нивните заслуги и нивниот придонес кои се од непроценливо значење за нашата и за други земји во Европа. Ден на кој го славиме нивното епохално дело – глаголицата, која стана основа за културен и цивилизациски развој на многу европски народи. Тимот на Агенцијата за иселеништво Ви го честита 24-ти мај, Денот на сесловенските просветители Св.Кирил и Методиј.

924 посети
5/24/2021123 movies
google maps embed iframe generator