Ви овозможуваме да имате своја web странаНазадНов проект на Агенцијата за иселеништвоПочеток на релизација на првиот проект за изучување на мајчин јазик во држави каде нема организирано настава по мајчин јазик од страна на МОН

Агенцијата за иселеништво на Република Северна Македонија, оваа година започна со реализација на наставата од далечина по мајчин јазик, наменета за ученици кои живеат во држави каде што нема организирана настава од страна на Министерството за образование и наука и тоа за земјите Австрија, Англија и Италија.
Оваа програма е наменете за деца кои ќе го изучуваат почетното и напреднато ниво на мајчин јазик. Агенцијата за иселеништво во соработка со Друштвото за интелектуални услуги СТАР-ДТ имаат можност да ја реализираат наставата во период од март до крајот на декември месец, оваа година, запазувајќи ги паузите за време на празниците и летниот распуст. По завршувањето на наставата на учесниците ќе им се доделат дипломи за завршен почетен и напреден курс.
Првиот час на учениците на наставата од далечина за изучување на мајчин јазик, помина во одлична, работна атмосфера.
Слушателите ја имаа можноста да се запознаат меѓу себе преку интерактивни онлајн вежби и со нескриен интерес активно учествуваа во истите. Планирани се и проектни задачи кои ќе бидат фокусирани исклучиво на културните и историските вредности на нашата земја.
Агенцијата за иселеништво останува посветена на промоција на земјата, со цел да се даде поддршка за зачувување на традицијата, јазикот, културата и историјата и нивна промоција меѓу македонската дијаспора.
Во продолжение слики од првиот час за изучување на македонски јазик.
1235 посети
3/12/2021123 movies
google maps embed iframe generator