Ви овозможуваме да имате своја web странаНазадАгенцијата за иселеништво повторно ги израдува учениците од Локарно Агенцијата за иселеништво повторно ги израдува учениците од Локарно, Швајцарија кои ја посетуваат наставата на Македонски јазик, со нови буквари и лектири. Наставничката Ана Тимовска Митрева ни ја пренесе детската радост и желбата за учење на мајчиниот јазик.

1377 посети
2/21/2021123 movies
google maps embed iframe generator