Кошничка

Имате 1 информации во вашата кошничка за печатење


Сите заинтересирани може да добијат повеќе информации на следните контакти, (a_nejman@yahoo.com, тел. 01794713565), професор Анастасија „Јазикот е единствената наша татковина. Сѐ додека го чуваме, го негуваме, го вардиме, го гледаме јазикот наш македонски – ќе може да сметаме дека ја имаме и татковината. Како куќа, како дом, како огниште” – рекол Блаже Конески. Мајчиниот јазик е најголемото богатство тој е нашиот идентитет. Сакајте го, учете го, пренесувајте го на вашите најмлади за да трае и да постои
Дата: 6/16/2021