Кошничка

Имате 1 информации во вашата кошничка за печатење


линк

Ирена Павловска, просветен работник и координатор на изготвувањето на наставните материјали за изучување на македонскиот јазик на 'Education Perfect' вели дека онлајн платформата дава можност за диференцијална настава, индивидуален пристап кон секој ученик и давање задачи соодветни на неговото ниво на познавање на јазикот.

Дата: 5/7/2021