Иселенички организацииНазад     СРЕДБА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ПЕКЕВСКИ СО ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЕЛЕНИШТВОДенеска, во својот кабинет, Градоначалникот на Општина Берово, Звонко Пекевски, оствари работна средба со Директорот на Агенцијата за иселеништво, Слободан Близнаковски и раководителот на Секторот за одржување и унапредување на врските со иселеништвото, информирање и културен развој на исселениците, Билјана Костова.

На средбата е разговарано за иницијативите и  можностите за соработка помеѓу Агенцијата за иселеништво и Општина Берово, во насока на интеграција на иселениците во јавниот економскиот и културниот  живот, размената на информации, како и за можноста  за инвестицции.

Градоначалникот Пекевски информираше за различни иницијативи од културен аспект што општината ги реализира, за општинските услуги во сферата на социјалната заштита, како и можностите за развој и инвестиции, особено во делот на туризмот.

Директорот Близнаковски упати на иницијатива  за системска соработка со општините, преку споделување на информации и нивна  презентација пред иселеничките поединци и организации во светот, со цел нашите иселеници, да  бидат информирани што се случува и секој да може да ги пронајде потребните информации.

Во рамки на средбата, посебен акцент е ставен на  потребата од унапредување и продлабочување на соработката со иселениците.

423 посети
3/1/2021

Иселенички организации           1000 Скопје        i   од 12/5/2020 посетена 120119 пати